Privacy statement

Berkers keukens B.V.

Datum: mei 2018

Inleiding:

Het privacy statement van Berkers Keukens B.V. gevestigd in Deurne (Nederland) verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons geleverde keuken of huishoudelijke apparatuur. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren ten allen tijde de laatste versie op onze website en in onze winkel (op aanvraag verkrijgbaar)

Vragen?
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op:

Berkers keukens B.V.
Florijn 10a
5751 PC Deurne
Email: info@berkerskeukens.nl

Recht op inzage, correctie of verwijdering:
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Daarnaast of i.v.m. de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard (onderzoek, direct marketing of e-mailmarketing) dan kunt u uzelf afmelden d.m.v. het e-mailbericht te beantwoorden met “Mailing Off”. Wij zullen uw email dan per direct uit ons bestand verwijderen. U kunt ook een e-mail sturen naar info@berkerskeukens.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens vanwege garantieregistratie of servicebezoeken.

Indien u bij ons een keuken of apparatuur (of beiden) heeft gekocht, registreren wij deze apparatuur bij onze apparaten leverancier. Dit heeft te maken met onze (verlengde) garantie. Om die garantie aan u te kunnen nakomen is registratie een must. Het kan dus voorkomen dat u e-mailberichten ontvangt van één van onze apparaten leveranciers die automatisch uw persoonsgegevens via ons verkrijgen. Wij bewaren uw persoonsgegevens ook na het verstrijken van de garantieperiode. Dit is ook noodzakelijk om u toch te kunnen helpen buiten onze garantietermijn i.v.m. het inplannen van eventuele servicebezoeken of wanneer u inhoudelijke vragen heeft over uw keuken. In het geval er bij u een servicebezoek heeft plaatsgevonden, wordt dit eveneens vastgelegd in hetzelfde systeem.

Persoonsgegevens vanwege “slimme apparatuur”
Bepaalde zogenaamde “slimme” of “smart” apparaten, die u kunt bedienen via een website of middels een app, verzamelen uw persoonsgegevens. Bij de registratie als gebruiker van de website of de app, of mogelijkerwijs in geval van een update, wordt uw toestemming gevraagd. In het Privacy Statement dat hoort bij deze app, wordt uitgelegd hoe wij dit in specifieke geval met uw gegevens omgaan. Het betreft hier overigens geen app van Berkers keukens, maar bijvoorbeeld een app van Siemens of een andere apparatenleverancier die deze apparatuur aanbiedt.

Persoonsgegevens vanwege aankopen
In het geval dat u bij ons een aankoop doet van bijvoorbeeld extra keukenkasten, een accessoire, vervanging van apparatuur of andere onderdelen wordt u bij ons geregistreerd als particuliere klant.

Delen van persoonsgegevens
Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met installatie werkzaamheden of montage van uw keuken of keukenonderdelen. Denk hierbij ook aan service, bezorging van goederen. Een dergelijke partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een geheimhoudingsplicht.

Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten.
De website instrueert de browser waarmee u website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan.
U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Hoe gebruiken wij gegevens?
Berkers keukens B.V. gebruikt de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor diverse doeleinden:

Informatie en servicedoeleinden
Een belangrijke reden dat wij persoonsgegevens verzamelen is in verband met servicedoeleinden. Niet alleen gebruiken wij uw gegevens om eventuele servicebezoeken zo adequaat mogelijk te laten verlopen, maar de servicehistorie van de door ons geleverde producten wordt eveneens in sommige gevallen gebruikt.

Delen van gegevens met derde partijen
Berkers keukens B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Onder bepaalde omstandigheden (zie hierboven) delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte contractuele voorwaarden, waaronder een geheimhoudingsbeding.

Waar worden gegevens opgeslagen
Onze gegevens worden op onze eigen server opgeslagen. Niet op servers van derden. Deze server is uitstekend beveiligd door Firewalls voor toegang van buitenaf. Uw gegevens zijn dus goed afgeschermd.

Wie kan deze gegevens inzien binnen Berkers keukens B.V.
Alle medewerkers van Berkers keukens B.V. hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Echter alleen daar waar nodig. Denk hierbij aan receptie, afdeling service, afdeling verkoop, administratie, montagedienst en afdeling logistiek.